Agenda 2018: Kracht

Do 18 jan – Krachten bundelen

Wo 21 feb – Vernieuwingskracht

Di 20 mrt – Veerkracht

Do 19 apr – Groeikracht

Wo 23 mei – Krachtpatser

Vrij 22 jun – Spierkracht

Di 18 sep – Aantrekkingskracht

Do 18 okt – Daadkracht

Do 15 nov – Krachtvoer

Do 13 dec – Waskracht